კომპანია „Skinest Rail Georgia“ წარმოადგენს კონცერნ AS “Skinest Rail”-ის პირველ შვილობილ კომპანიას კავკასიის რეგიონში, რომელიც პარტნიორებს მომსახურების ფართო სპექტრს სთავაზობს. კომპანია ჩამოყალიბდა 2011 წელს.

შპს „Skinest Rail Georgia“-მ თავი დაიმკვიდრა, როგორც საიმედო და მაღალი ხარისხის პროდუქციის მიმწოდებელმა, რომელიც თავისი პარტნიორების ინტერესებს ყოველთვის ითვალისწინებს. კომპანია პოტენციურ პარტნიორებს სთავაზობს სარკინიგზო საქმიანობასთან დაკავშირებულ ყველა სახის მომსახურებას. მოძრავი შემადგენლობის (ელექტრომატარებლები, ლოკომოტივები, სატვირთო ვაგონები) რეალიზაციას, იჯარას, შეკეთებას და ასევე მოძრავი შემადგენლობისათვის მარაგ-ნაწილების მიწოდებას. რკინიგზების დაპროექტებას, მშენებლობას და მშენებლობისათვის საჭირო პროდუქციის მიწოდებას. რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის უსაფრთხოების სისტემების მოწოდებას, მონტაჟს და ექსპლუატაციაში გაშვებას. ტვირთების ექსპედირებას.

პარტნიორები

Peržiūrai būtinas Flash Player 9