ექსპედირება

შპს „Skinest Rail Georgia“ გთავაზობთ ტვირთების ექსპედირებას როგორც ევროპისა და აზიის სატრანსპორტო დერეფანში (ტრასეკა), ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ტრანსპორტირება ხორციელდება როგორც საკუთარი, ასევე რკინიგზის კუთვნილი ვაგონებით. გადასაზიდ ტვირთზე კონტროლი იწყება ჩატვირთვის მომენტიდან და სრულდება დანიშნულების ადგილზე ჩატანისას. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ როგორც ნაყარი (მარცვლოვანი), ასევე თხევადი ტვირთების უსაფრთხო გადაზიდვას ტრანსპორტირების მთლიან მარშრუტზე.

პარტნიორები
Peržiūrai būtinas Flash Player 9

საკონტაქტო პირი
 

ნინო გვინჩიძე

მობ: +995  571 04 11 44

ტელ: +995 32 299 56 59

ფაქსი  +995 32 299 56 59

ელ.ფოსტა: info@skinest.ge