მოძრავი შემადგენლობის უსაფრთხო მოძრაობის სისტემები

შპს „Skinest Rail Georgia“-ს გააჩნია დიდი გამოცდილება მატარებელთა მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის საჭირო სისტემების დანერგვის სფეროში სფეროში. აღნიშნული კომპლექსები წარმოადგენენ სრულყოფილ, თანამედროვე მაკონტროლირებელ და მზომ სისტემებს და მათი გამოყენება იძლევა საშუალებას დროულად გამოვლინდეს მოძრავი შემადგენლობის ნაკლი (დეფექტი) იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ავარიული შემთხვევები.

შპს „Skinest Rail Georgia“ მომხმარებელს სთავაზობს მოძრაობის ავტომატიზირებულ სისტემებს:

  • მატარებელთა მსვლელობისას უარყოფითი დინამიკის (გადახრა) მქონე ვაგონების აღმომჩენი მოწყობილობათა კომპლექსი;
  • მატარებელთა მსვლელობისას წყვილთვლების გეომეტრიული პარამეტრების მზომი მოწყობილობების კომპლექსი;
  • КТСМ-01 და КТСМ-02 ტიპის ტექნიკურ მოწყობილობათა კომპლექსი.
პარტნიორები
Peržiūrai būtinas Flash Player 9

საკონტაქტო პირი
 

ნინო გვინჩიძე

მობ: +995  571 04 11 44

ტელ: +995 32 299 56 59

ფაქსი  +995 32 299 56 59

ელ.ფოსტა: info@skinest.ge