ვაგონებისა და ლოკომოტივების გაყიდვა და არენდა

რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის რეალიზაცია წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას შპს „Skinest Rail Georgia“-ის საქმიანობაში. ვაგონმშენებელ ქარხნებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება და პარტნიორობა გვაძლევს საშუალებას შემოგთავაზოთ ნებისმიერი ტიპის ვაგონები მისაღები პირობებით:

 • დახურული ვაგონები;
 • პლატფორმები;
 • ვაგონ-ცისტერნები;
 • ხორბალმზიდი ვაგონები;
 • ნახევარვაგონები;
 • ჰოპერები;
 • ვაგონ-ფიტინგები;
 • სამგზავრო ვაგონები;
 • ელექტრომატარებლები.

ვაგონების არენდა წარმოადგენს ეკონომიკური თვალსაზრისით მომგებიან და საკმაოდ განვითარებულ მომსახურებას. ყოველწლიურად აღნიშნული მომსახურების ხარისხი იზრდება, და ხდება უფრო ეფექტური.

ჩვენი საწარმო სთავაზობს მომსახურებას ვაგონების არენდით სარკინიგზო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვისთვის:

 • დახურული ვაგონები;
 • პლატფორმები;
 • ვაგონ-ცისტერნები;
 • ხორბალმზიდი ვაგონები;
 • ნახევარვაგონები;
 • ჰოპერები;
 • ვაგონ-ფიტინგები;
 • სამგზავრო ვაგონები;
 • ელექტრომატარებლები.

ლოკომოტივების არენდა და რეალიზაცია

შპს “Skinest Rail Georgia “ სთავაზობს მანევრული და მაგისტრალური ლოკომოტივების მიწოდებას და არენდას, მათ ექსპლუატაციაში მომსახურებას, მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთებების ჩატარებას.

ჩვენ ყოველთვის ვპოულობთ პრობლემების გადაჭრის საშუალებებს პარტნიორების ინდივიდუალური მოთხოვნილებების შესაბამისად.

პარტნიორები
Peržiūrai būtinas Flash Player 9

საკონტაქტო პირი
 

ნინო გვინჩიძე

მობ: +995  571 04 11 44

ტელ: +995 32 299 56 59

ფაქსი  +995 32 299 56 59

ელ.ფოსტა: info@skinest.ge