ჩვენი საქმიანობა

ჩვებ ვთავაზობთ კომპლექსურ გადაწყვეტილებებს:

ვაგონებისა და ლოკომოტივებს რეალიზაცია და იჯარა

ყველა სახის სატვირთო და სამგზავრო ვაგონების, ლოკომოტივებისა და ელექტრომატარებლების რეალიზაცია და გრძელვადიანი იჯარა, როგორც ტვირთების გადასაზიდად, ასევე მგზავრთა გადასაყვანად.

რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობებისათვის მარაგ-ნაწილების მიწოდება

ყველა სახის სატვირთო და სამგზავრო ვაგონების, ლოკომოტივებისა და ელექტრომატარებლების რემონტისა და მოდერნიზაციისათვის საჭირო მარაგ-ნაწილებისა და აგრეგატების მიწოდება.

რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობების რემონტი და მოდერნიზაცია

რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის (სატვირთო და სამგზავრო ვაგონები, ლოკომოტივები და ელექტრომატარებლები) კაპიტალური შეკეთება, მოდერნიზაცია და ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება. სატვირთო და სამგზავრო ვაგონების კაპიტალური შეკეთება კრიუკოვის ვაგონმშენებელი ქარხნის ბაზაზე. ლოკომოტივებისა და ელექტრომატარებლების კაპიტალური შეკეთება დაუგავპილსის ლოკომოტივების სარემონტო ქარხნის ბაზაზე.

სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის საჭირო პროდუქციის მიწოდება

რკინიგზის მშენებლობისათვის საჭირო ყველა დასახელების პროდუქციის მიწოდება.

რკინიგზის მშენებლობა და შეკეთება

მაღალი კლასის სპეციალისტების მიერ რკინიგზის დაპროექტება, მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება.

დაგვიკავშირდით-ჩვენ შევძლებთ თქვენს დახმარებას

პარტნიორები
Peržiūrai būtinas Flash Player 9