ექსპედირება

ჩვენი კომპანია სთავაზობს მომსახურებას ექსპედირების სფეროში, - ტვირთების გადაზიდვაში როგორც ევროპისა და აზიის სატრანსპორტო დერეფანში (ტრასეკა), ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ტრანსპორტირება ხორციელდება როგორც საკუთარი ვაგონებით, ასევე რკინიგზის პარკის ვაგონებით. ტვირთის დაცვაზე კონტროლი იწყება გამგზავრების პუნქტზე ჩატვირთვის მომენტიდან და სრულდება გაგზავნის ადგილამდე მიწოდებამდე. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ როგორც ფხვნიერი, ასევე დენადი ტვირთების უსაფრთხო ჩატვირთვას და მის გაცილებას გადაზიდვის მთლიან მარშრუტზე.

პარტნიორები
Peržiūrai būtinas Flash Player 9