მოძრავი შემადგენლობის უსაფრთხო მოძრაობის სისტემები

შპს „Skinest Rail Georgia“-ს გააჩნია მდიდარი გამოცდილება მოძრავი შემადგენლობის უსაფრთხო მოძრაობის სისტემის ჩანერგვის სფეროში.

აღნიშნული კომპლექსები წარმოადგენენ სრულყოფილ თანამედროვე მაკონტროლირებელ და გამზომ სისტემებს და მათი ჩანერგვა ხელს უწყობს სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობების უსაფრთხო მოძრაობას. 

შპს „Skinest Rail Georgia“ სთავაზობს მოძრაობის ავტომატიზირებულ სისტემებს:

  • კომპლექსური აღჭურვილობა ვაგონების აღმოჩენისთვის უარყოფითი დინამიკით:
  • კომპლექსური აღჭურვილობა ბორბლების წყვილების გეომეტრიული პარამეტრების გაზომვისთვის;
  • კომპლესური აღჭურვილობა გადახურული ბუქსების კონტროლისთვის (КТСМ-01, КТСМ-02).
პარტნიორები
Peržiūrai būtinas Flash Player 9